Alit Technologies > Środki do odlakierowywania > Nowe innowacyjne dwufazowe procesy odlakierowywania

Metalstrip - Nowe innowacyjne dwufazowe procesy odlakierowywania

Metalstrip Up&Down 2801

Alkaliczny proces dwufazowy do odlakierowywania tylko z materiałów żelaznych. Wymaga zastosowania produktów Metalstrip 2701 i Metalstrip 2901

PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Metalstrip Up&Down 2802

Dwufazowy kwaśny proces dla wszystkich rodzajów materiałów. Wymaga zastosowania produktów Metalstrip 2702 i Metalstrip 2902.

PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Metalstrip Up&Down 2803

Proces obejmujący 2 produkty: Metalstrip 2703 i Metalstrip 2903. Dwufazowy neutralny proces dla wszystkich rodzajów materiałów.

PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ