Alit Technologies > Fastrip FP
Fastrip FP
Fastrip FP
Fastrip FP
Fastrip FP

Fastrip FP

Prasy filtracyjne serii FASTRIP FP zostały specjalnie zaprojektowane do filtracji kąpieli do odlakierowywania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej specyficznej dziedzinie, ALIT Technologies zidentyfikował materiały konstrukcyjne i elementy elektromechaniczne, które zapewniają maksymalną wydajność i trwałość filtracji.

Dozownik flokulanta z rynną wibracyjną.

System FASTRIP FP posiada dozownik flokulanta specjalnie zaprojektowany i zwymiarowany do automatycznego dodawania flokulantów do zbiorników zawierających szlam lakierniczy.

W zależności od rodzaju systemu odlakierowywania oferujemy różne wielkości jednostek dozujących.

Za pomocą specjalnej rynny wibracyjnej flokulant serii ALITFLOCK jest niezawodnie przenoszony z leja wibracyjnego do osadnika szlamu, gdzie jest mieszany za pomocą mieszadła pneumatycznego.

Zbiornik dozownika wyposażony jest w czujnik poziomu, który sygnalizuje osiągnięcie minimalnego poziomu produktu.

Parametry automatycznego dozowania mogą być ustawione bezpośrednio na interfejsie użytkownika prasy filtracyjnej.

Prasy filtracyjne FASTRIP FP są zwykle połączone ze zbiornikiem obróbki i sedymentacji osadu oraz zbiornikiem odzysku przefiltrowanej cieczy. Masa szlamowa wytworzona w zbiorniku do odlakierowywania jest zasysana i gromadzona w zbiorniku sedymentacyjnym.

Jego konstrukcja i stożkowe dno sprzyjają naturalnemu osadzaniu się osadu, który następnie jest łatwo zasysany przez pompę prasy filtracyjnej.

Dzięki czujnikowi poziomu, poziom zbiornika może być regulowany w sposób ciągły lub nieciągły w zależności od parametrów ustawionych przez oprogramowanie.

Zbiornik wyposażony jest w mieszalnik pneumatyczny ATEX do mieszania flokulantów ALITFLOCK. Przefiltrowany produkt do odlakierowywania, który wypływa z prasy filtracyjnej, jest następnie zbierany w zbiorniku odzysku.

Transfer ten odbywa się grawitacyjnie: dlatego prasa filtracyjna i moduł odzysku muszą znajdować się blisko siebie.

Również w tym przypadku czujnik poziomu pozwala na regulację poziomu systemu w sposób ciągły lub nieciągły, w zależności od parametrów ustawionych przez oprogramowanie.

Oba zbiorniki są wykonane ze stali AISI 304, mają stożkowe dno i są wyposażone w czujnik poziomu, otwieraną pokrywę i zawór wylotowy na dole.

Broszura PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Inne produkty, które mogą Państwa zainteresować

Fastrip ISP

Proces odlakierowywania haków i ram w liniach do lakierowania proszkowego

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Fastrip MT

System chemicznego odlakierowywania profili aluminiowych i odlewów

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Metalstrip 1333/1 - Metalstrip Aktivator 1533

Idealny produkt do usuwania powłok proszkowych z elementów aluminiowych. Temperatura pracy od 40 do 70°C. Roztwór jest reaktywowany przez Metalstrip Aktivator 1533.

PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Metalstrip 2011 - Metalstrip Aktivator 2550

Wysokowydajny, gotowy do użycia preparat do odlakierowywania wyłącznie materiałów żelaznych. Temperatura pracy: 50-90°C. Do reaktywacji roztworu stosować Metalstrip Aktivator 2550 lub Metalstrip Aktivator 2554

PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ